Veteriner Hekimleri Temin ve Tevzi Kooperatifi
1

Misyonumuz

-Veteriner hekimliğin birlikteliği için sağlık politikaları oluşturmak,

-Üretken bir nesil yetiştirmek ve ekonomiye katkıda bulunmak,

-Tam bağımsız bir meslek etiği ile her alanda verimli ve bilinçli çalışmalarını sağlamak, MİSYONUMUZDUR.